“Gode råd”

GODE – OG I HVERT TILFÆLDE VELMENTE RÅD TIL SUCCES SOM UDSTILLER OG OPDRÆTTER …

Igennem mine mange år som opdrætter og udstiller er jeg blevet præsenteret for rigtigt mange råd. De fleste har været gode – nogle dårlige, men alle (tror jeg), har været velmente. Jeg vil prøve at videregive nogle af dem.

Det kan være du finder, at nogle er gode, nogle dårlige. Men sikkert er det, at de er velmente.
Det første råd jeg vil viderebringe er det, at gå til så mange udstillinger som muligt. Formålet med det er at udvikle ”øjet” for en god undulat. Jo større udstilling, jo bedre.

Det er nok begrænset hvor meget man kan lære på de små lokaludstillinger. På de store derimod, kan du sammenligne gruppernes nummer et med nummer to, tre osv. og måske få en fornemmelse af hvorfor dommeren har valgt som han har.

Det kan sagtens forekomme, at du ikke kan forstå hvordan dommeren er kommet til netop denne eller hin afgørelse, men det er der ikke noget underligt i – det vil ske ofte.

Det betyder ikke, at dommeren ikke ved hvad han har haft med at gøre, men derimod, at han ikke har set fuglen på samme måde, som du gør. Vi ser alle forskelligt på undulater og vægter forskellige områder højere eller lavere. Kun tiden vil vise, om du er en bedre dommer end den, der har dømt de fugle hvor du er uenig.

Når du begår fejl, og det gør du (vi). Så husk på, at fejlene er dine og ikke andres. Studer idealbilledet og sammenhold det med de udstillede fugle.

På trods af mange udtalelser om det modsatte, er det kun ganske få (om nogle) fugle, der kommer i nærheden af idealbilledet. Hold godt øje med de udstillere, der vinder regelmæssigt og de, som måske ikke vinder, men altid er med i toppen og hvis fugle tiltaler dig.

Når du har besøgt nogle udstillinger kan du forsøge at arrangere besøg hos nogle af de opdrættere hvis fugle du bedst kan lide. De fleste vil være mere end villige til at få besøg og vil gerne snakke fugle. Men lad nu være med at fortælle vidt og bredt om hvor klog og dygtig du er, og om hvor du tror det er helt galt hvad den ”gamle” opdrætter foretager sig.

Det er i så fald helt sikkert at den, du besøger hurtigt kan komme i tanke om en anden aftale, som han skal skynde sig af sted til.  Stil gerne spørgsmål, dan dig et indtryk af kvaliteten, kig i alle burene, studer deres metoder og lyt først og fremmest til hvad de har at sige. Når du går derfra kan du tænke hvad du vil og danne dig et samlet billede.

Det er afgørende, at du køber fugle fra en opdrætter, der har kvalitet i dybden. Det vil kun være realistisk at forvente at avle fugle, hvis kvalitet svarer til gennemsnitskvaliteten hos den du har købt materialet fra.

Det er bedre at købe de dårligste fugle fra en god stamme, end at købe de bedste fugle fra en middelmådig stamme. i det lange løb vil de bedre gener og de bedre blodlinier komme til udtryk.

Efter et stykke tid har du dannet dig et indtryk af hvad du går efter – og måske nok så vigtigt – hvem, der har det. Kort sagt, det er tid til at træffe beslutninger. Køb, hvis du synes, at du kan lide opdrætterens fugle, hvis fugleholdet synes sundt og raskt og hvis du mener, at du står overfor et menneske, som du kan stole på.

Hvis du er helt ny i hobbyen kan det anbefales at købe helt unge fugle, der endnu ikke har avlet. Det er fugle, som kan nå at falde til ro før de sættes i gang med at yngle. De vil muligvis også udvikle sig yderligere med alderen og du kan stå med fugle, som er bedre end du først havde forestillet dig. Sidst, men ikke mindst, kan de forventes at have en længere tilbageværende levealder.

Husk også på, at undulaten er en flokfugl, som trives bedst i selskab med artsfæller. Fald derfor ikke for fristelsen til at bruge alle pengene på et ”superpar”, som måske så slet ikke vil yngle i mangel på selskab. Desuden løber du også den risiko, at den ene ”falder af pinden”, som dyre/gode fugle har forhøjet risiko for. Så er ethvert håb om afkom da i hvert tilfælde helt forsvundet.

Hvor meget skal man så give for fuglene? Rådet må være, at købe så mange som muligt for de penge du har sat af til formålet. Forvent ikke at få fugle til fuglhandlerpriser.

Opdrætteren har lagt års arbejde og også ofte ganske store summer i arbejdet med den stamme, som du nu kan få en ”gren” af of hvis standard og kvalitet du synes så godt om. Topopdrættere over hele verden har samtidig stor efterspørgsel på deres fugle – noget som selvsagt også påvirker priserne.

Resultatet af alt det ovennævnte, kan meget vel være, at dit nyindkøb ikke er i nærheden af det indre billede du har af idealfuglen, men lige nu, er det heller ikke så vigtigt.

Når du nu først er startet, må dit mål være at opdrætte så mange unge så hurtigt som muligt. Kun herved opnås tilstrækkeligt udvalg, når du skal sortere hvilke du skal beholde og hvilke du skal skaffe dig af med.

På trods af hvad der står skrevet mange steder, er det min opfattelse, af undulater yngler fint fra seks måneders alderen. Faktisk er det sådan, at jeg foretrækker netop denne alder for hunner – forudsat naturligvis at de virker til at være i ynglekondition.

Sæt ikke fugle, med den samme fejl, sammen. Det kan selvfølgelig være vanskeligt hvis du har måttet købe fugle fra den dårligste ende, men den tid der bruges på at ”balancere” parret af, kan vise sig at være rigtigt godt givet ud. Dette bliver naturligvis mere og mere vigtigt med tiden. For husk: ”Du får aldrig mere ud af en parring end du har puttet ind”.

Sælg aldrig en fugl, som ikke er fældet færdig før du har opnået den nødvendige erfaring. Den unge, som så særligt spændende ud i kassen, kan ofte være endog meget ordinær, når den har været ude af kassen en tid. Dens fulde potentiale ser man ofte ikke igen før den har gennemgået sin første fældning. Hvis du kunne lide den i reden, er der stor sandsynlighed for, at du vil komme til at kunne lide den igen senere. Der findes også unger, der bare udvikler sig langsomt. Disse kan ofte i reden virke ligegyldige, men senere kan de vise sig uundværlige. Så vær tålmodig.

Hvis nogen tilbyder en god pris for en af dine unger, skal du overveje nøje inden du slår til. Hvis den kan være dem til hjælp, kan den sandsynligvis være endnu vigtigere for dig. Glem ikke, at dit mål var at etablere et vindende opdræt – dette klares kun ved at beholde de bedste unger selv. Det er langt lettere at sælge en god fugl end at købe en.

Hvis du har haft held til at opdrætte en god del unger, kan du sortere så meget desto hårdere. Hvis du har købt nogle af de dårligste fugle fra en god stamme, skulle en del af ungerne gerne være bedre end deres forældre og det er naturligvis disse fugle og deres forældre, du skal arbejde med.

Afhængig af antallet af unger og det antal, som du ønsker at beholde til videre avl, bør du skille dig af med dem, der ikke lever op til den forventede standard. Det tjener ikke noget formål at beholde middelmådige fugle – avlet på middelmådige fugle hvis du vil fremad.

Dårlige fugle, avlet på dårlige fugle vil avle dårlige fugle til forskel fra dårlige fugle avlet på gode fugle. Disse vil give en procentdel, der er bedre end dem selv.

Bare lige en lille advarsel. Sæt alle fuglene, som du vil af med i et bur for sig. Der sker nemlig ofte det, at en fugl kan ”falde helt sammen” under udvælgelsesprocessen. Sammen med de andre fugle, der skal sælges kan den måske komme lidt til hægterne og man får lejlighed til at kigge på dem nogle gange. Det samme kan ske under en bedømmelse på udstillingen og kan forklare nogle tilfælde af ukonstant bedømmelse – tilfælde hvor der pludselig dagen efter sidder en superfugl ned i rækkerne.

Når fuglene er sorteret, må man gå de tilbageværende igennem og forsøge at konstatere, om der er en eller anden egenskab man mangler. Hvis dette er tilfældet må man tilbage til sin opdrætter og forhøre om han kan finde en eller måske to fugle, der er særligt stærk på disse områder. Det kan da godt være, at man så skal betale en højere pris, men denne gang drejer det sig jo kun om enkelt eller to fugle og ikke en helt ny start. Jeg køber aldrig en ”udstillingsfugl” men derimod gerne en “egenskab”. Den eneste fordel ved en rigtig fugl (udstillingsmæssigt), er at den er ulig lettere at parre op fordi den har færre fejl.

Vær aldrig tilbageholdende med at beholde en dårligere bror eller søster til dine vindende fugle. De avler ofte mindst ligeså godt som deres “smukke” søskende.

Hvis du har valgt den rigtige leverandør fra starten, skulle du kunne opleve en forbedring i dit fuglehold, år efter år. Det kan måske vise sig en god ide at søge tilbage efter yderligere fugle år efter år. Hvis fremskridtene er virkeligt store, kan det forekomme, at din leverandør ikke længere kan være til hjælp. Dels fordi han måske ikke har kvaliteten til det længere og dels fordi han måske føler at du kommer ”lige lovlig tæt på”. Det er naturligvis en kompliment til dine evner som opdrætter og kan betyde, at du må starte forfra med at finde en leverandør. Forskellen er blot, at du denne gang har masser af erfaring bag dig og du vil have en rigtig god ide om hvad du går efter.

Det sidste element, som er af største vigtighed, og som skal med i denne artikel er udholdenhed. Lysten og kraften til at rejse sig, når man er faldet. Nogle gange er det bare næsten mere op ad bakke end det er rimeligt, men en opgivende attitude bringer dig ingen steder.

Succes måles ikke altid på antallet at BEST IN SHOW, men kan ligeså godt måles i hvor langt du er nået med de midler du har haft til rådighed.

Bjarne